Sacho Satram

Sant Satram Dham

Where faith does wonders

Sache Satram ne Kaha

Is se pehle ke, mann, achhai ya satkaram karne se fir ya mukar jae, uss se pehle, aap achhai kar do. Insan wahan hai jahan uska mann hai, so mann Satguru Simran va Ishwar Aradhna mein lagaeye. 

Sache Satram ne Kaha

Insan wahan hai jahan uska mann hai, so mann Satguru Simran va Ishwar Aradhna mein lagaeye. Ahankar ke mitne per hi, gyan utpan hota hai, varna gyan nahin ahankar bolta hai.

Sache Satram ne Kaha

Sant ki charan raj (dhool) manav ke khote karam mita ke bhagya rekha sanwar deti hai. Dhan ka sad upyog (sahi istemal) karo kiyon ke, dhan ka sad upyog karne walon ka jivan dhanya ho jata hai.

 

 Saijan’s Schedule(New)

To know more about other details, click here.

News Letter

Newsletter  –  click here to read.

Dhuni Sahib

Listen to the magical and soothing Dhuni Sahib and have Sai’s holy blessings.


Download Dhuni Sahib

Satram Chalisa Sahib

Read Satram Chalisa During Chaliha Sahib
click here.

Saijan’s Satsangs

Click here to watch collection of Sai’s Satsangs which will make you feel elevated.

Divine thoughts-18/11/2021

Sacho Satram!!!

Sache Satram ne kaha “Kabhi kisi kaaran, vishwas dagmagaane per, ekdam Prabhu se Atalvishvasi  bane rehne ki prarthna karne wale, sadaa rehmaten, paate hain.”Read more.

Hazir Swaroop Sai Sadhram Saheb’s very thoughtful satsang, on the auspicious occasion of EkantVas Vispat ((23rd September 2021),and an enlightening Satsang on the auspicious occasion of 155th birth anniversary of Shehenshah Satguru Sant Sai Satram Das Sahib.

Sacho Dhyan

sachodhyan
In SACHO DHYAN Hazir Swaroop Sant Sai Sadhram Saheb, has very beautifully, explained, the value, importance, and the actual process of doing,  Dhyan (Meditation). Please click on the picture to read the discourse on SACHO DHYAN by Hazir Swaroop Sant Sai  Sadhram Saheb, translated, in Hindi and English, or click below to go to different pages directly.

Watch the discourse on SACHO DHYAN by Hazir Swaroop Sant Sai Sadhram Saheb.