image1
  • Once a week (Akhand Dhuni Sahib)
  • Once a month (Green Thursday / Green Saturday)
  • Satguru Sai Satramdas Sahib Warsi Mahautsav (1st January to 25th January)
  • Birth Anniversary of Amar Shahid Sant Kanwarram Sahib (13th April)
  • Guru Purnima
  • First shradh of Satguru Sai Satramdas Sahib
  • Birth anniversary Satguru Sai Satramdas Sahib (25th October)
  • Birthday of Huzuri Roop Sai Sadhram Sahib (25th October)