Address: Gwalior Road, Datiya,
MP, India.
Railway station:- Datiya 1 km
Airport 1:- Gwalior 75 kms
Nearest Temple:- Pitambar Peeth Mata Mandir 2 kms
Sonagiri Jain Mandir:- 12 kms
Balaji Mandir:- 17 kms
Contact:

Mr. Lakshman das Sahibani

+91-9425110701

Phone No:/E-mail: +91-7522-236777 / +91-930333326
Events: Aarti Sahib Daily at 8 pm
GURU PURNIMA
Dhuni sahab (every Sunday) 6 -8 pm
SAO WISPAT (Green Thursday) monthly 9 – 12 pm
Every Year Punya Tithi of Shahenshah Satguru Sain Satram Das Sahib:- 1st Jan
Punya Tithi of Amar Shaheed Sant Kanwar Ram Saheb:- 15 , 16th Nov
Varsi Sahab of Shahenshah Satguru Sain Satram Das Sahib:- 23 , 24 , 25th Mar
Janam Mahautsav of Satguru Shahenshah Sain Satram:- 25th Oct
Picture: